Schooluren

De school is open van 8.10u tot 15.45u.

Wanneer de kinderen vroeger zijn, stuur ze dan naar de opvang, want er is geen toezicht buiten de schoolpoort. De opvang is betalend tot 8.10u.

Begin lessen:

‘s Morgens stipt om 8.30u tot 11.40u, op woensdag tot 11.15u.

‘s Middags om 13.00u tot 15.45u, op vrijdag van 13.15u tot 15.00u.

Middag

Als middagmaal kunnen de kinderen kiezen tussen een eigen meegebrachte lunch of een warme maaltijd. Ook wie op woensdag in de opvang blijft kan kiezen voor een warme maaltijd (hoofdschool). De middagopvang is betalend.
's Middags opent de poort van de speelplaats om 12.45u en op vrijdag om 13.00u voor de leerlingen die naar huis gaan eten.

Opvang

Hoofdschool:

Uren: 7.00u - 8.10u (vanaf 7.10u betalend) en 16.00u - 18.30u, op woensdag vanaf 11.15u tot 18.00u (warme maaltijd mogelijk), op vrijdag van 15.00u tot 18.30u.

Op woensdag kan er een vieruurtje verkregen worden aan € 0,35.

Wijkschool:

Uren: 7.40u - 8.10u en 16.00u - 18.30u, op woensdag vanaf 11.15u tot 13.00u (lunch meebrengen), op vrijdag van 15.00u tot 18.30u.
Dagelijks vieruurtje te verkrijgen aan €0,35.

Vergoeding:

De kinderen worden gescand bij aanvang en vertrek. Per begonnen half uur wordt € 1,10 aangerekend. Na 18.30u of na 18u op woensdag wordt een boete van € 10 aangerekend.
Kinderen zijn verplicht om te melden aan de toezichter als ze vertrekken. Je betaalt anders tot 18.30u. Oudere kinderen die alleen moeten vertrekken op een bepaald tijdstip, hebben een schriftelijk bewijs nodig dat ondertekend is door de ouders en datum en uur vermeldt. Zonder dit bewijs laten we de kinderen NIET vertrekken.